Zapri

Pomembni dokumenti - javno dostopni


Zakoni in predpisi s področja pomorstva - Pomorski zakonik in predpisi s področja pomorstva 
Preko spletne strani Uprave Republike Slovenije za pomorstvo lahko dostopate do zakonov, predpisov in drugih dokumentov s področja pomorstva.


Pristaniške uzance 
Dokument opisuje razmerja med udeleženci pristaniškega poslovanja v slovenskih morskih pristaniščih ter opisuje pojme, dogodke in aktivnosti pri tem poslovanju.


Pravila delovanja ZPPAS 
Dokument določa pravila delovanja, aktivnosti, organe zveze ter pogoje za vstop / izstop članice v / iz zveze
 

Splošni pogoji poslovanja ZPPAS 
Dokument navaja priporočila za urejanje medsebojnih poslovnih odnosov med agentom in naročnikom storitev (ladjarjem).

 


Avtor: ZPPAS
Pripeti dokumenti