Zveza pomorsko prometnih agencij Slovenije

Zveza pomorsko prometnih agencij Slovenije


The Slovenian Ship And Freight Agents Association


  Kontaktni podatki / Contact details

Naziv Zveza pomorsko prometnih agencij Slovenije

The Slovenian Ship And Freight Agents Association
Naslov Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet
Dimičeva ulica 13
1504 Ljubljana

Tel.: +386/01/5898-360, 5898-231
E-mail: zppas@gzs.si
Predsednik Emil Bandelj
Izvršilni odbor
Arlene Lovrečič-Mikac, BLG CarShipping Koper d.o.o. 
Franc Gutman,  TRADEWAYS d.o.o. Koper
Saša Trampuž, JADROAGENT INTERNATIONAL d.o.o. KOPER 
Sandi Križman, INTERAGENT LTD.CO.,KOPER 
Nadzorni odbor
Fabio Hrvatin, INTERSERVICE d.o.o. KOPER
Borut Škabar, BLUEMARINE LTD.CO., KOPER
Ramona Baruca, ADRIATIKAGENT d.o.o.

 

Osnovno poslanstvo zveze je medsebojno sodelovanje in usklajeno delovanje članic pri zagotavljanju storitev pomorsko prometnih agencij po slovenskih in evropskih standardih, predpisih, priporočilih in dogovorih. 

Zveza je članica Gospodarske zbornice Slovenije.
 

Najpomembnejše aktivnosti zveze so naslednje:

  • Zagotavljanje profesionalnih standardov za izboljšanje organizacije dela in poslovanja članic Zveze, še posebno na področju sodobnih tehnologij poslovanja
  • Oblikovanje in zagotavljanje ter spoštovanje dobrih poslovnih običajev
  • Zagotavljanje, določanje in spoštovanje sprejetih pravil obnašanja
  • Redno medsebojno informiranje in oblikovanje ter uveljavljanje skupnih interesov članic v organih Gospodarske zbornice Slovenije in drugih krajevnih, regijskih, nacionalnih in mednarodnih združenjih
  • Posredovanje strokovnih in poslovnih informacij splošnega pomena za vse članice
  • Vključevanje in reševanje domače in mednarodne problematike prevoza blaga in potnikov
  • Sodelovanje in izvajanje skupnih propagandnih aktivnosti na domačem in tujem tržišču
  • Sodelovanje doma in v tujini s strokovnimi organizacijami in združenji z namenom pridobivanja informacij, svetovanja, pobud in izmenjave mnenj

 

Članstvo v mednarodnih organizacijah / Member of:


FONASBA, The Federation of National Associations of Shipbrokers & Agents

ECASBA, The European Community Association of Ship Brokers and Agents

MABSA, The Mediterranean and Black Sea Association of Ship Brokers and Agents  

 
  

 

 

 


Avtor: ZPPAS