Zveza pomorsko prometnih agencij Slovenije

Arhiv: Prevoz nevarnega blaga po morju - Pooblastilo za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnega blaga in izdaja potrdil


 

Pooblastilo za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnega blaga in izdaja potrdil

 

Ministrstvo je na svoji spletni strani objavilo nov seznam pravnih in fizičnih oseb, ki lahko opravljajo preglede vkrcanega tovora nevarnega blaga in izdajajo potrdila na podlagi pooblastila iz drugega odstavka 4. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnega blaga na ladjah in za izdajo potrdil (Uradni list RS, št. 14/09). 

Seznam je objavljen na naslednji povezavi: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/sektor-za-pomorstvo/Seznam-pravnih-in-fizicnih-oseb-v2.pdf


Fotogalerija